Winter is coming: hvis ikke nå – når skal vi spare på strømmen?

Dato: 13. oktober 2022
Tid og sted: kl 08:00-09:30, Høyres Hus (Nordengen)

NBBL, Nelfo, Novap og EFO inviterer til frokostmøte. Her møter du representanter fra regjeringen, utfordrere på Stortinget, solide fagfolk, eiendomsaktører, borettslagsfolk og byggenæringen.

 

Vi gir deg faglige innspill og tar den politiske debatten om hva regjeringen gjør, og burde ha gjort, i statsbudsjett 2023 for å stimulere til redusert strømforbruk. 

 

Høye strømpriser tynger folks økonomi. Samtidig styrer Norge mot et kraftunderskudd i en tid da mange sektorer skal elektrifiseres. Strømstøtten reduserer strømregningen for den enkelte husholdning, men bidrar støtten til strømsparing?

Stortinget har vedtatt et mål om å spare 10 TWH i bygg innen 2030. For å nå dette målet er det nødvendig med store investeringer i energiproduksjon og –effektivisering i bygg. Energinettverket har foreslått 1 milliard kroner i statsbudsjettet for 2023.

Program:

Fra 7:30 Oppmøte, frokost og kaffe 

08.00 Velkommen

Hva foreslår regjeringen og hvorfor? 

Elisabeth Sæther, statssekretær OED  

Kommentarer til budsjettforslaget

Bård Folke Fredriksen, NBBL og Tore Strandskog, Nelfo 

Politisk paneldiskusjon

Elisabeth Sæther, statssekretær OED   
Lars Haltbrekken, SV   

Kraftbalansen kan styrkes ved å bruke den kraften vi har mer effektivt. Hva er det økonomiske og realistiske potensialet for energiproduksjon og energieffektivisering i bygg? 

Olav Karstad Isachsen, NVE

Slik kan borettslag og sameier bidra  

Terje Holmen, styreleder Lohøgda borettslag

Slik kan næringsbygg bidra

Isak Oksvold, Møller Eiendom 

Energikommisjonen: Hvor viktig er lokal solkraft og energieffektivisering i bygg for å tette hullene i kraftbalansen?  

Anniken Hauglie, NHO  
Are Tomasgard, LO  
Bård Folke Fredriksen, NBBL  

09:20 Slutt

Det vil også være mulig å følge frokostmøtet via livestream.

Påmelding


Kontakt

Lars Grøndal
Advokat
lg@nbbl.no
95842880 95842880