Winter is coming: hvis ikke nå – når skal vi spare på strømmen?

Dato: 13. oktober 2022
Tid og sted: kl 08:00-09:30, Høyres Hus (Nordengen)

NBBL, Nelfo, Novap og EFO inviterer til frokostmøte. Her møter du representanter fra regjeringen, utfordrere på Stortinget, solide fagfolk, eiendomsaktører, borettslagsfolk og byggenæringen.

 

Vi gir deg faglige innspill og tar den politiske debatten om hva regjeringen gjør, og burde ha gjort, i statsbudsjett 2023 for å stimulere til redusert strømforbruk. 

 

Høye strømpriser tynger folks økonomi. Samtidig styrer Norge mot et kraftunderskudd i en tid da mange sektorer skal elektrifiseres. Strømstøtten reduserer strømregningen for den enkelte husholdning, men bidrar støtten til strømsparing?

Stortinget har vedtatt et mål om å spare 10 TWH i bygg innen 2030. For å nå dette målet er det nødvendig med store investeringer i energiproduksjon og –effektivisering i bygg. Energinettverket har foreslått 1 milliard kroner i statsbudsjettet for 2023.

MED:
Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet
Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV
Isak Oksvold, direktør miljø og bærekraft, Møller Eiendom
Are Tomasgard, LO-sekretær
Program oppdateres fortløpende.

Det vil også være mulig å følge frokostmøtet via livestream.

Servering fra 07:30.

Påmelding


Kontakt

Lars Grøndal
Advokat
lg@nbbl.no
95842880 95842880