Lansering av Boligvennlighetskåringen

Se opptak av frokostmøtet her:

Kommunen spiller en sentral rolle i å imøtekomme innbyggernes boligbehov. Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger. Men hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre, og hvordan kan vi stimulere til økt boligbygging?

Det har vi ønsket å utforske gjennom Boligvennlighetskåringen – et nytt og omfattende verktøy som rangerer 119 kommuner etter deres prestasjoner innen boligbygging og tilrettelegging. I anledning lansering av kåringen 22. mars 2022 inviterte vi til frokostmøte med presentasjon av hovedfunnene. Vi hadde også med oss representanter fra landets mest boligvennlige storkommune som delte sin suksessoppskrift, og det ble spennende debatter mellom utbyggere og beslutningstakere.

Ny nettbasert løsning fra 2023:

Sjekk boligvennligheten i din kommune

Program:

 • Om Boligvennlighetskåringen
  NBBL v/adm. dir. Bård Folke Fredriksen
  Samfunnsøkonomisk analyse v/prosjektleder Andreas Benedictow
 • Landets mest boligvennlige storkommune - hva er suksessoppskriften?
  Kristiansand kommune v/ordfører Jan Oddvar Skisland
 • Om å være boligutbygger i Kristiansand
  Sørlandet boligbyggelag v/adm. dir. Ole Fritjof Godtfredsen
 • Boligvennlighetskåringen som verktøy for kommunalteknikere
  Norsk kommunalteknisk forening v/adm. dir. Kirsti Kierulf
 • Hvordan jobber kommunen med boligbygging?
  Tromsø kommune v/ordfører Gunnar Wilhelmsen
 • Om å være boligutbygger i Tromsø
  Bonord v/adm. dir. Kurt Figenschau
 • Debatt
  Jan Oddvar Skisland (Kristiansand kommune), Gunnar Wilhelmsen (Tromsø kommune), Kurt Figenschau (Bonord), Bård Folke Fredriksen (NBBL), Siri Gaasemyr Staalsesen, Stortingsrepresentant (Ap), medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, James Stove Lorentzen, leder av Byutviklingsutvalget i Oslo (H)