Frokostmøter

NBBL arrangerer en rekke frokostmøter med ulike tema. Vi inviterer aktuelle foredragsholdere, politikere og fagpersoner til å holde innlegg. Frokostmøtene er gratis å delta på, og er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Kommende frokostmøter legges på denne siden. Neste frokostmøte:

Fjernvarme – hva bør kundene egentlig betale?

6. desember 2022

Det sies at fjernvarme er varme som ellers ville gå tapt. Hvorfor reflekteres ikke dette i prisen for fjernvarme?

Spørsmål om frokostmøtene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.