Frokostmøter

NBBL arrangerer en rekke frokostmøter med ulike tema. Vi inviterer aktuelle foredragsholdere, politikere og fagpersoner til å holde innlegg. Frokostmøtene er gratis å delta på, og er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Kommende frokostmøter legges på denne siden. Neste frokostmøte:

Hvordan øke boligbyggingen
og sikre stabil boligbygging i usikre tider?

21.03.2023

NBBL og Boligprodusentene inviterer til frokostmøte 21. mars. Hva blir de langsiktige konsekvensene for samfunnet og boligmarkedet av en næring med sterkt svekket kapasitet?

Spørsmål om frokostmøtene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.