Frokostmøter

NBBL arrangerer en rekke frokostmøter med ulike tema. Vi inviterer aktuelle foredragsholdere, politikere og fagpersoner til å holde innlegg. Frokostmøtene er gratis å delta på, og er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Kommende frokostmøter legges på denne siden. Neste frokostmøte:

Seminar: Hvordan effektivisere planprosessene

29. september 2023

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (EFF) inviterer til høstmøte:

Tiden det tar å få igjennom en plansak i de store byene har økt dramatisk de siste årene. I byene øker boligmangelen samtidig som boligbyggingen stopper opp. NBBL har i boligvennlighetskåringen kartlagt hvilke byer som har størst problemer med boligbyggingen. På møtet belyser vi problemet med innlegg og debatter.

Regjeringens etterlengtede handlingsplan for enøk

10. oktober 2023

Naturvernforbundet, Zero, NBBL, El og IT Forbundet, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen inviterer til frokostmøte om statsbudsjettet 10. oktober på Youngs ved Youngstorget. Statsbudsjettet legges frem 6. oktober, og regjeringen har varslet en handlingsplan for energieffektivisering som oppfølging av Energikommisjonens rapport.

Olje- og energiminister Terje Aasland vil presentere regjeringens handlingsplan for energieffektivisering, og delta i debatt med de mest skarpskodde energipolitikerne på Stortinget.

Spørsmål om frokostmøtene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.