Frokostmøter

NBBL arrangerer en rekke frokostmøter med ulike tema. Vi inviterer aktuelle foredragsholdere, politikere og fagpersoner til å holde innlegg. Frokostmøtene er gratis å delta på, og er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Kommende frokostmøter legges på denne siden. Neste frokostmøte:

Nye frokostmøter kommer snart

Følg med her

Spørsmål om frokostmøtene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.