Frokostmøter

Webinar: Hvem har best politikk for energismarte hjem?

Onsdag 3. mars 2021

Samarbeid mellom Nelfo, Miljøstiftelsen ZERO, NBBL, Naturvernforbundet, Integra, Huseierne, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen.

NBBL arrangerer en rekke frokostmøter med ulike tema. Vi inviterer aktuelle foredragsholdere, politikere og fagpersoner til å holde innlegg. Frokostmøtene er gratis å delta på, og er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging.

Du kan se opptak fra tidligere frokostmøter på vår YouTube-kanal. Spørsmål om frokostmøtene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.