Frokostmøter

NBBL arrangerer en rekke frokostmøter med ulike tema. Vi inviterer aktuelle foredragsholdere, politikere og fagpersoner til å holde innlegg. Frokostmøtene er gratis å delta på, og er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Kommende frokostmøter legges på denne siden. Neste frokostmøte:

Et makroblikk på boligmarkedet

23.05.2023

NBBL inviterer til frokostmøte 23. mai. Hvor går boligmarkedet fremover?

Spørsmål om frokostmøtene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.