Felles forkjøpsrett

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på listen under kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 21 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredt utover hele landet.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

Disse boligbyggelagene samarbeider om felles forkjøpsrett:

Arendal BoligbyggelagKragerø Bolig- og ByggelagOMT BBL
Boligbyggelaget MidtKBBLPolarlys Boligbyggelag
BORI BBLLABORINGBO
GOBBMOBO HelgelandSOBBL
Halden BoligbyggelagMosjøen og Omegn BoligbyggelagSkien Boligbyggelag
HAUBOMOBO (Møre og Romsdal)Sunndal Boligbyggelag
Kongsberg BoligbyggelagNordkapp BoligbyggelagVansjø Boligbyggelag
KOBBLNotodden Boligbyggelag (NOBO)

Storbyansiennitet

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Bate i Stavanger og Sandnes, Usbl i Oslo, Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, Boligbyggelaget NOBL i Bodø, BOB i Bergen og BONORD i Tromsø og Harstad. Samarbeidet ble etablert i 2008 og medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. Som medlem får du tilgang til over 90 000 boliger med forkjøpsrett.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.

Se boliger på forkjøpsrett: