Felles forkjøpsrett og storbyansiennitet

Bruk medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig i en annen by. Flere boligbyggelag samarbeider for å gi medlemmene sine enda flere muligheter. Det finnes to ulike samarbeid. Det ene heter felles forkjøpsrett og det andre heter storbybolig.

Felles forkjøpsrett

Har du medlemskap i et av boligbyggelagene på lista under, kan du bruke din opparbeidede ansiennitet også til å få forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. Ansiennitet regnes likevel tidligst fra samarbeidet ble inngått, det vil si fra 1.1.2003. Per i dag er det 23 lag over hele landet som er med på dette samarbeidet.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe, bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett. For detaljert informasjon om praktisering av ansiennitet, kontakt det aktuelle boligbyggelaget.

Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

Disse boligbyggelagene samarbeider om felles forkjøpsrett:

For boligbyggelag

Felles forkjøpsrett-samarbeidet er åpent for alle boligbyggelag tilknyttet NBBL. Det eneste kravet er at boligbyggelaget må etablere vedtekter som åpner for ordningen, og dette må tas som en vedtektsendring på boligbyggelagets generalforsamling.

For mer informasjon, kontakt Asle Granerud, adm. direktør i LABO: Asle.Granerud@labo.no

Storbybolig

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Bate i Stavanger og Sandnes, Usbl i Oslo, Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, Boligbyggelaget Nobl i Bodø, BOB i Bergen, BONORD i Tromsø og Harstad og SØBO på Sørlandet. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. Som medlem får du tilgang til over 90 000 boliger med forkjøpsrett.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag. Ansiennitet gis likevel tidligst fra samarbeidet ble inngått, det vil si fra 1.10.2008. For detaljert informasjon om praktisering av ansiennitet, kontakt det aktuelle boligbyggelaget.

Se boliger på forkjøpsrett: Bate | BOB | BONORD | Nobl | TOBB | Usbl | Vestbo | SØBO