Felles forkjøpsrett og storbyansiennitet

Bruk medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig i en annen by. Flere boligbyggelag samarbeider for å gi medlemmene sine enda flere muligheter. Det finnes to ulike samarbeid. Det ene heter felles forkjøpsrett og det andre heter storbybolig.

Felles forkjøpsrett

Har du medlemskap i et av boligbyggelagene på lista under, kan du bruke din opparbeidede ansiennitet også til å få forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 23 lag over hele landet er per i dag med på dette samarbeidet.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe, bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

Disse boligbyggelagene samarbeider om felles forkjøpsrett:

For boligbyggelag

Felles forkjøpsrett-samarbeidet er åpent for alle boligbyggelag tilknyttet NBBL. Det eneste kravet er at boligbyggelaget må etablere vedtekter som åpner for ordningen, og dette må tas som en vedtektsendring på boligbyggelagets generalforsamling.

For mer informasjon, kontakt Asle Granerud, adm. direktør i LABO: Asle.Granerud@labo.no

Storbybolig

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene Bate i Stavanger og Sandnes, Usbl i Oslo, Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, Boligbyggelaget Nobl i Bodø, BOB i Bergen og BONORD i Tromsø og Harstad. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. Som medlem får du tilgang til over 90 000 boliger med forkjøpsrett.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.

Se boliger på forkjøpsrett: Bate | BOB | BONORD | Nobl | TOBB | Usbl | Vestbo