Oppgradering og rehabilitering

I borettslag og sameier er det mye som skal holdes i orden, og iblant kan investeringer knyttet til vedlikehold og oppgradering av bygg og fellesområder by på utfordringer.

Forskjellen på oppgradering og rehabilitering

En oppgradering innebærer å tilføre bygget nye og økte kvaliteter, mens rehabilitering eller renovering innebærer å gjenopprette byggets opprinnelige standard. Gjennom oppgradering kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen.

Borettslag og sameier kan stå overfor store utfordringer når bygningene trenger oppgradering. Det kan være vanskelig å få alle eierne og beboerne til å se fordelene av å velge gode, helhetlige løsninger.

Veileder med råd til styret

For å overbevise eierne om at borettslaget eller sameiet bør oppgraderes, bør styret sette av nok tid til beslutningsprosessen, gi beboerne informasjon i små porsjoner, og åpne for dialog. Sammen med SINTEF Byggforsk har vi utarbeidet en veileder som gir styret i boligselskap råd om hvordan de kan gå frem for å skape oppslutning om oppgradering. Den bygger på erfaringer fra boligbyggelag, borettslag og sameier, og er både testet og revidert.

Veilederen gir anbefalinger om når og hvordan eiere og beboere bør informeres og involveres, fra idéstadiet til byggestart. Fokuset ligger på hvordan styret kan gi informasjon og kommunisere med eiere og beboere. Den er primært laget for boligselskap som ønsker å gjennomføre omfattende oppgraderingsprosjekter og energieffektiviserende tiltak, men kan også være nyttig for mindre prosjekter.

Ti råd til styrer som ønsker oppslutning om oppgradering

 1. Vær åpen om planer. Gå tidlig ut med informasjon om behov for oppgradering, og legg til rette for god dialog med eierne og beboerne.
 2. Sett av god tid. La prosjektet og beslutningene modnes.
 3. Søk råd. Involver boligbyggelaget eller tilsvarende rådgivere tidlig i prosessen.
 4. Undersøk tidlig i prosessen hva som skal til for å utløse statlige/kommunale tilskudd og lån med gunstige betingelser.
 5. Samle styret om et felles forslag til oppgradering.
 6. Bruk personer som kan skape entusiasme når prosjektet skal selges inn til eierne og beboerne.
 7. La eierne og beboerne komme til orde. Husk at behovet for informasjon er stort, og de må få mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Ta disse innspillene på alvor. Dette er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.
 8. Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og skriftlig. Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.
 9. Sett opp regnestykker som viser økonomiske konsekvenser for den enkelte eier. Vis hvordan kostnader og besparelser påvirker månedlige felleskostnader over tid.
 10. Vent med avstemning i ekstraordinær generalforsamling eller sameiermøte til man er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da vil det være større sjanse for å få oppslutning om prosjektet

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Klikk her for en fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger.

Tilskudd fra Enova

 • Helhetlig kartlegging av bygg
  Borettslag og boligsameier med minimum ti boenheter kan få støtte til å kartlegge aktuelle investeringer i energitiltak.
 • Varmesentraler
  Støtte til installering av varmesentral til bygningsoppvarming.

Kontakt

Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544