Strategien som presenteres i opptaket er et resultat av de mange arbeidsmøtene og innspillene fra rundene med DNV GLs SDG Lens, og i webinar og digitale workshops med boligbyggelag, Task Force-gruppa og Hjernringen.

Her finner du presentasjonen i PDF.

Bærekraftstrategi for eksisterende boligbygg: Et bærekraftig boliv

Grunnlaget for prosjektet ble etablert tidlig i 2018 da NBBLs styre ønsket å prioritere bærekraft, samt å utvikle et såkalt bærekraftsregnskap. Gjennom vinteren 2019 ble det etablert og gjennomført et forprosjekt. Hovedprosjektet hadde oppstart sommeren 2019, og utover høsten skaffet vi oss innsikt gjennom analyse av andre organisasjoner, og sertifiseringer og standarder for bygg.

NBBL, Task Force-gruppa og Hjernringen har utført 12 webinarer/arbeidsmøter for å utvikle en felles forståelse av produktene bærekraftsregnskap, bærekraftsrapport og innstegsmodell, samt hvordan og hvem som skal bruke disse verktøyene.

Arbeidet med strategien startet etter en gjennomføring av 40 dybdeintervjuet med bransjeeksperter fra ulike fagområder. I tillegg svarte 1300 styremedlemmer og 3400 beboere på NBBLs bærekraftsundersøkelse, «Bærekraftsstandarden», og sammen hjalp disse oss med å finne ut hva vi skal fokusere på fremover.