Prosjektet skal utvikle kunnskap og bidra til å utvikle nye kostnadseffektive prosesser, metoder og løsninger tilpasset rehabiliteringsmarkedet for gjennomføring av flere smarte renoveringsprosjekter i leilighetsbygg med andelseiere.

Samarbeid
Aktørene OMT BBL, UiT og Enerconsult (datterselskap av Nordkraft) har tidligere samarbeidet og gjennomført prosjektet Smart Arctic Building med støtte fra Enova. Erfaringen fra prosjektet viser at det gjennom samarbeid i Narvik er mulig å gjennomføre store prosjekter som skaper nasjonal interesse, og viser hvilke muligheter vi har ved å bruke den tverrfaglige kompetansen i Narvik.

Prosjektets deltakere dekker alle ledd i energikjeden fra produsent til bruker. Universitetet bidrar med stor faglig tyngde og forskningsmiljø innen energi, bygg og teknologi som gir et spennende perspektiv. Enerconsult har en stor rolle innenfor fagfeltet energirådgiving og er en av få rådgivende ingeniørfirma som er spesialisert på energieffektivisering. OMT BBL forvalter, bygger og rehabiliterer boligselskaper i Ofoten og Midt-Troms. OMT BBL er en av 41 boligbyggelag som en del av Norske boligbyggelag (NBBL).

Her kan du lese hele pressemeldingen som forklarer mer om prosjektet