Boligvennlighetskåringen

Boligvennlighetskåringen er en rangering av norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Med vår nettbaserte løsning har du muligheten til å sjekke hvordan din kommune presterer innen tilrettelegging og boligbygging.

Kommunen spiller en avgjørende rolle i å sikre innbyggernes boligbehov. Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger. Men hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre, og hvordan kan vi stimulere til økt boligbygging?

Det utforsker vi gjennom NBBLs Boligvennlighetskåring – en landsomfattende undersøkelse som rangerer 119 kommuner etter deres prestasjoner innen boligbygging og tilrettelegging.

I tillegg til rapporten er det utviklet en nettbasert presentasjon. Der kan man se rangeringen av norske kommuner etter flere ulike mål på boligvennlighet. Her kan du selv utforske og sammenlikne de kommunene du vil.

Sjekk boligvennligheten i din kommune