Det blir stadig vanskeligere å kjøpe sin første bolig. Boligsparing for ungdom er viktig for at unge flest skal ha en reell mulighet til å spare til egenkapital.

BSU-ordningen er ikke bare for de rike, slik Aftenposten mener.

Det er gode grunner til at 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig. Sparing premieres gjennom BSU, og over 90 prosent av befolkningen støtter ordningen. Boligprisvekst og strenge krav til egenkapital taler for å styrke, ikke fjerne, den. Det årlige sparebeløpet bør økes nå når skattefradraget bare tilfaller de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig.

Selv om man bare ser statistisk på det, er det naturlig at de med lavest inntekt sparer mindre. De som har frikort, betaler heller ikke skatt. Om vi ser på ungdom med inntekt som gjør sparing mulig, ser vi at ca. 40 prosent sparer i BSU. Det er ikke stor forskjell i sparing mellom dem som tjener lite og dem som tjener mye: Andel unge som sparer, er ca. 35 prosent i lavere inntektsgrupper og ca. 45 prosent for noe høyere inntekt.

Sparing er positivt. Å oppfordre unge til å sette noe av til fremtidig boligkjøp, hjelper den enkelte som en gang skal kjøpe bolig. Det bidrar også til eierlinjen som har tjent oss vel.

Dette innlegget sto opprinnelig på trykk i Aftenposten 30. oktober 2020.

Tilbake
Forfatter
Bård Folke Fredriksen
Administrerende direktør
bff@nbbl.no
@FolkeFredriksen