Det er regjeringens beskjed i disse dager. Og det handler selvfølgelig om den svært alvorlige koronapandemien, ikke boligpolitikk. Likevel er betydningen av å bo godt i disse dager ekstra viktig.

Det er mange unge voksne som ønsker å komme inn på boligmarkedet. De vil skaffe seg sin egen bolig og leve et liv uten foreldrenes tilstedeværelse hele tiden. Spesielt i disse dager hvor kanskje begge foreldre har hjemmekontor.

Dessverre er det mange unge med fast jobb som ikke får muligheten til det. Boligene er for dyre, reglene for å få boliglån er for vanskelige, og kravet om egenkapital er umulig. Resultatet blir enten å bo på «barnerommet» eller å leie dyrt. Leieutgiftene er ofte like høye som det ville ha vært å betjene et lån for egen bolig.

I tiden vi er inne i nå, hvor sosial omgang skal reduseres og utferdsmulighetene hindres, er det spesielt viktig å bo godt. Bo et sted det går an å ha besøk av en liten kjerne gode venner istedenfor å gå på byen. Bo et sted hvor det du betaler også er en investering i fremtidig egenkapital. Og ikke minst å bo et sted hvor du skaper trygge og gode omgivelser i eget hjem, til tross for den utrygge omgivelsen som pandemien er.

Nå skal finansminister Sanner vurdere Boliglånsforskriften på nytt – en forskrift som er fornuftig for finansiell stabilitet, men særdeles urettferdig for de som reguleres ut av bolig- og kredittmarkedet. Mitt ønske er blant annet at egenkapitalkravet til førstegangskjøpere av primærbolig reduseres fra 15 til 10 prosent.

Unge med betjeningsevne for lån må få mulighet til å eie sin egen bolig uten å være avhengig av rike foreldre. Eierlinja er den beste måten å opparbeide seg et fremtidig økonomisk handlingsrom på. Dessuten – det å eie egen bolig er ikke bare boligpolitikk eller finanspolitikk – det er like mye velferd-, sosial- og helsepolitikk. Dette er viktig å ha med seg nå når pandemien gir utrygge omgivelser.

Tilbake
Forfatter
Tonje Rock Løwer
Kommunikasjonsdirektør
trl@nbbl.no
@tonjerock