Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som måler nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Les hele her.

– Norsk økonomi går veldig bra for øyeblikket og arbeidsledigheten er lav. Allikevel kan man ane en snikende uro i folket og i flere næringer som følge av den kraftige prisoppgangen på mange varer og tjenester det siste året. Svarene i Boligmarkedsbarometeret tyder på at boligkjøperne enn så lenge ikke lar seg skremme, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Andelen som tror på høyere boligpriser det neste året har falt fra 58 til 55 prosent. Nivået er fortsatt høyt sammenlignet med et gjennomsnitt på 53 prosent siden barometerets oppstart i mars 2018.

– Også byggenæringen utfordres av et galopperende kostnadsnivå. Ifølge SSB har materialkostnadene steget 23 prosent det sist året. Konsekvensen blir økte priser på nye boligprosjekter eller at prosjekter ikke blir igangsatt, sier Fredriksen.

Boligmarkedsbarometeret stabiliseres

Hele 88 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Andelen som tror på en «mye høyere rente» er uendret på 24 prosent fra forrige undersøkelse, men det er verdt å merke seg at tilsvarende andel lå på kun fem prosent i mai 2021.

Arbeidsmarkedet er som kjent stramt med lav arbeidsledighet og rekordmange ledige stillinger. Dette reflekteres også i respondentenes svar. Kun 3,8 prosent oppgir at de frykter å miste jobben det neste året, uendret fra forrige måned. Dette er det laveste nivået siden barometerets oppstart. Nivået reflekterer den store etterspørselen etter arbeidskraft vi ser i norsk økonomi. Høy grad av jobbtrygghet er en viktig faktor for husholdningene når de skal gjøre større investeringer, slik som boligkjøp.

Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret har en marginal nedgang fra 6,3 i april til 6,1 i mai. Kort oppsummert trekker renteforventningene barometeret nedover, mens arbeidsmarked og boligprisforventningene bidrar til et høyere barometernivå.