NBBL har lenge kritisert Enova – statens fremste klimaomstillingsorgan – for å nedprioritere støttetiltak for vanlige folk. I nytt statsbudsjett skal regjeringen sikre at det husholdningene betaler inn til Enova går tilbake til formålet.

 – Budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene kan bety et løft for investeringer i energisparing. Sammen med en rekke andre bolig, miljø- og næringsorganisasjoner har vi i NBBL påpekt at dagens støtteordninger ikke treffer borettslag og sameier, og at vi savner en mer ambisiøs politikk for ENØK, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Viktig motivasjon

Norske husholdninger bidrar årlig med 400 millioner kroner til Enova gjennom en ekstra avgift på strømregningen, men forsvinnende lite kommer tilbake som enøk-tiltak i husholdningene. Nå håper NBBL at midlene faktisk blir brukt opp, slik at vanlige folk får motivasjon til å bidra i det grønne skiftet.

– Bygg står for cirka 40 prosent av energibruken. Beboere i borettslag og sameier kan bidra til mer redusert energibruk, kutt i klimagassutslipp og mer lokal kraftproduksjon. Dette statsbudsjettet tydeliggjør husholdningenes betydning for den grønne omstillingen, sier Fredriksen.

Overføre ansvaret

Videre åpner regjeringen for å flytte Enova-avgiften og støtteordningene for norske husholdninger til Husbanken.

– Når ikke Enova leverer er NBBL blant flere som har pekt på Husbanken som et alternativ til å forvalte forbrukernes interesser. Det viktigste nå er at det blir mer lønnsomt for vanlige forbrukere å investere i gode og kostbare tiltak som gir lavere energiforbruk, sier Fredriksen.