Først ute av innlederne var konserndirektør for eiendomstjenester og rådgiving i BOB, Lin-Christin Hjelle. Hun løftet blant annet frem det nye prosjektet, Liaparken, som kommer til å ta delingsøkonomi til et helt nytt nivå. Hun var også opptatt av at det er viktig å bruke gulrot istedenfor pisk når man skal drive med grønn rehabilitering.

Neste innleder var administrerende direktør i BONORD, Kurt Figenschau. Han kunne fortelle om flere gode prosjekter med støtte fra ENOVA, men etterlyste mer effektivitet fra det offentlige og mente at kommunene må behandle søknader langt raskere enn det som er tilfelle i dag.

Videre snakket administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen, om at det nå er på tide å legge vekk polariserte diskusjoner og handle. Fredriksen lanserte også verdens første bærekraftstrategi for eksisterende boligmasse, og mente at dette gir en helt unik mulighet for energisparing og grønn rehabilitering.

Direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Christian Marius Stryken, utfordret politikerne til å prioritere borettslag og sameier når støtte skal tildeles gjennom ENOVA.

– Husholdningene betaler langt mer inn til ordningen enn det de får tilbake, sa Stryken.

Liv Kari Eskeland (H) presiserte hvor mye det er å hente på å rehabilitere eksisterende boligmasse istedenfor å bygge nytt. Hun viste til en undersøkelse som konkluderte med at det tar hele 52 år før nybygging blir bærekraftig i forhold til å rehabilitere eksisterende boligmasse. Eskeland ville ikke love at borettslagene skulle få mer ENOVA-midler, men sa at ENOVA skal brukes til alle typer bærekraftige prosjekter.

Ruth Grung (Ap) var opptatt av at borettslagene nå må løftes frem og få mer midler, men heller ikke hun ville tallfeste hvor stor del av ENOVA-midlene som skal gå til borettslagene.

– Vi må bruke ENOVA mer fornuftig og innovativt, sa Grung.

Alt i alt ble det et interessant frokostmøte med mange gode forslag og viktige diskusjoner.