Blant de 1.000 spurte i undersøkelsen tror hele 60 prosent på stigende boligpriser det neste året. Historisk sett et nokså høyt nivå og en oppgang på fire prosentpoeng fra august. Kun syv prosent tror på boligprisfall det neste året. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Hele 83 prosent forventer økt rente det neste året. Undersøkelsen er foretatt i forkant av rentemøtet i forrige uke og kan derfor tyde på at renteøkningen i stor grad var forventet. Boligmarkedsbarometeret blir liggende på et nokså høyt nivå som følge av optimisme rundt både boligprisene og arbeidsmarkedet, men faller allikevel noe tilbake på grunn av den betydelige oppgangen i andelen som forventer renteoppgang.

– Gjenåpningen av samfunnet har gitt en betydelig oppsving i norsk økonomi. Det er tiltagende vekst i de fleste sektorer, både når vi ser på sysselsetting og produksjon. Sentralbanken ønsker derfor å normalisere renten. Renteøkningen var godt kommunisert. Denne første renteøkningen var nok derfor i stor grad tatt høyde for i husholdningene.

– Norges Bank planlegger imidlertid for ytterligere fem til seks renteøkninger de neste årene. Husholdningenes gjeldsgrad (gjeld/inntekt) er hele 235 prosent og dobbelt så høy som gjennomsnittet i OCED, samtidig har 94 prosent av oss valgt flytende rente. Kombinasjonen gjør at vi sannsynligvis har et av verdens mest rentesensitive boligmarkeder. Vi forventer derfor at renten vil moderere boligprisforventningene i takt med at den settes opp det kommende året, sier Frengstad Bjerknes.

Mer om undersøkelsen her