– På kort sikt virker boligmarkedet nesten litt euforisk, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL til Dagens Næringsliv.

NBBL har presentert kvartalsstatistikk for omsetning av brukte borettslagsboliger siden 1992. I vår boligmarkedsrapport går vi dypere inn i disse tallene, beskriver typiske trekk ved boligmarkedet og ser på viktige utviklingstrekk i norsk økonomi.

Les den ferske boligmarkedsrapporten her