– Det er viktig at det bygges et betydelig antall nye, godt egnede boliger for eldre over det ganske land. Det handler om å kunne mestre hverdagen lengst mulig i eget hjem, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Noe av utfordringen fremover blir også å oppgradere eksisterende bebyggelse slik at bebyggelsen møter fremtidens behov.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått med oss NBBL som strategisk partner. Som en partipolitisk, uavhengig interesseorganisasjon arbeider de med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Boligbyggelagene og borettslagene har en reell mulighet til å bidra til mindre ensomhet og mindre ulikhet blant sine beboere, sier Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning.

Se en mer utfyllende sak fra Senteret for et aldersvennlig Norge her.