– NBBL har beregnet at boligbyggelagene bruker 15 milliarder årlig på vedlikehold, det kunne gitt 3000 håndverkere jobb i et helt år. Vi trenger fullt trøkk på nødvendig oppgradering for å holde folk i arbeid,  påpeker Fredriksen.

Trenger full trøkk

Fredag ble det kjent at regjeringen vil bruke 27 nye milliarder på nye krisetiltak. Regjeringen gir fire milliarder kroner til rehabilitering og vedlikeholdstiltak i stat og kommune, men bare til offentlige bygg.

Ønsker tiltakspakke

NBBL har hatt store forventninger til regjeringens krisepakke og foreslo allerede i mars en tiltakspakke for byggebransjen som kan redusere den økonomiske nedturen.

– Vi har vært tydelige på at planlegging av vedlikehold av boliger, bygg, veier og offentlig infrastruktur bør gjøres nå. En slik stimuli i dagens situasjon vil både bidra til å redusere arbeidsledigheten, samtidig vil det gi fart på aktiviteter når situasjonen blir mer normalisert, sier Fredriksen.