Husbanken har tilskuddsmidler til både konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis, samt tilskudd til installering av heis.

Årets søknadsfrist er satt til 1. juni 2022. Med tilskuddet kan eiere av boligeiendommer med tre etasjer eller mer få dekket opptil 50 % av kostnaden av å prosjektere og installere heis.

Merk at det kreves 2/3 flertallsvedtak på generalforsamling for å få tildelt tilskudd. Borettslag og sameier kan ettersendte positivt vedtak fra generalforsamling. Husbanken må få dette før vi kan gi tilskudd.

Les mer på Tilskot til heis - Husbanken. Der finner dere blant annet søknadsskjema, retningslinjer og veileder til ordningen.