NBBL skal bidra med et foredrag om eldreboliger generelt og om boligbyggelagenes tilbud spesielt. Bildene må sendes inn eller leveres til NBBL.

Målet med utstillingen er at den skal inspirere til å sette gode og trygge boliger for eldre på dagsorden, og at boligbyggelag kan være aktuell samarbeidspartner både for kommuner, organisasjoner og grupper med eldre – og ikke minst at boligbyggelag tilbyr spennende og varierte senior- og eldreboliger.

Utstillingen er 18-21. oktober. Dere kan sende inn høyoppløselige digitale bilder eller levere ferdig printet bilder til NBBL. Vi må ha dette innen 10. oktober.

Bente Johansen er kontaktperson i NBBL for utstillingen.

e-post: bj@nbbl.no

tlf: 97122544