Boligbyggere, borettslag og sameier kan nå søke og få enda mer støtte for å installere varmepumpe, bioenergi eller solvarme.

– Dette er et viktig skritt i riktig retning og et godt initiativ som vil bidra til å gjøre bygningsmassen grønnere. Å kutte utslipp gjennom energieffektivisering er et viktig grep for å nå klimamålene Norge har satt seg for 2030. Det er også et tiltak som vil komme lommebøkene til boligeierne til gode på sikt og gjøre dem mindre sårbare for svingningene i strømprisen, sier Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Fredriksen oppfordrer boligbyggelag og boligselskapene til å benytte seg av støtteordningen.

– Programmet avvikles sommeren 2027, så det er viktig å benytte seg av ordningen så fort man kan. Særlig hvis man skal oppgradere et eksisterende anlegg, dette kan fort ta litt lengre tid, sier Fredriksen.

Slik er de nye støttesatsene

Støtte til væske-til-vann-varmepumper økes fra 1600 kr/kW til

  • 2 500 kr/kW for bergvarme, og
  • 2 000 kr/kW for varmepumper som henter energi fra overskuddsvarme, jordvarme, sjø- og ferskvann.

Andre endringer:

  • 1000 kr/kW  for luft-til-vann-varmepumper med akkumulatortank
  • Akkumulering, tilknytning til nærvarme og kombinasjon med solfangere kvalifiserer til økt støtte

Støtteprogrammet skal avvikles sommeren 2027, og støttesatsene skal nedjusteres to ganger i året. Første nedjustering skjer 25. september 2024. Les mer om støtteprogrammet og hvem som kan søke på Enovas nettsider.

Kilder: NOVAP, Enova.