Blant de 1.000 spurte i undersøkelsen tror 59 prosent på stigende boligpriser det neste året, en nedgang på kun ett prosentpoeng fra oktobermålingen. Kun åtte prosent tror på boligprisfall det neste året. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Hele 86 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året, den høyeste andelen registrert siden oppstart av spørreundersøkelsen i 2018. Husholdningene ser dermed ut til å ha fått med seg at Norges Bank planlegger fire renteøkninger fremover, den første allerede i desember. Kun 3,8 prosent oppgir at de er bekymret for å miste jobben det neste året. Det er færre enn før pandemien.

– Boligprisveksten dempes av renteoppgangen og har vært moderat det siste halvåret. Dette bør imidlertid ikke bli en hvilepute. Boligprisene ligger nesten 15 prosent høyere enn før pandemien, og det er fortsatt viktig å holde farten oppe på tilbudssiden. NBBL har derfor tre råd til myndighetene: 1) Øk tilgangen på byggeklare tomter i pressområder. 2) Ha større forutsigbarhet i saksbehandlingen. 3) Raskere saksbehandling. Økt boligbygging demper prisveksten og gjør det enklere å etablere seg på boligmarkedet. For selv om boligprisene flater ut akkurat nå, vet vi fra historien at prisveksten sjelden er stabil over tid, sier Frengstad Bjerknes.

Les hele barometeret her.