– Vi er veldig glade for å få Hilde til NBBL. Hun har en solid bakgrunn innen samfunnsøkonomisk analyse, og lang erfaring fra en interessepolitisk organisasjon som NHO. Midsem kommer til å bli en viktig bidragsyter i NBBLs arbeid med boligbygging, og et boligmarked for alle, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Midsem er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og kommer fra stillingen som seniorøkonom i avdeling for samfunnsøkonomi i NHO. Videre har hun åtte års erfaring fra seksjon for nasjonalregnskap i SSB.

– Et inkluderende og velfungerende boligmarked er grunnleggende for folks velferd. Derfor gleder jeg meg til å jobbe med denne delen av samfunnsøkonomien i NBBL. Boligbyggelagene har en spesiell rolle i norsk boligpolitikk fordi de ikke bare bygger, men også forvalter boligene til over en halv million husholdninger. Trygge, tilgjengelige boliger og en mer klimavennlig boligsektor er en viktig del av løsningen på noen av utfordringene Norge står overfor i dag, sier Midsem.