Om lag 140.000 nordmenn som allerede eier bolig, sparer i dag i BSU. Til sammen mottar de over 500 millioner i skattelettelse – nesten halvparten av den totale årlige skattelettelsen i ordningen. Høyres programkomité vil spisse ordningen slik at pengene må brukes ved første boligkjøp.

Styrking og spissing av BSU-ordningen er en viktig sak for NBBL.

– Det er på høy tid at dette strammes inn. BSU bør være en ordning som hjelper unge inn på boligmarkedet, ikke en sparegris med skattefradrag for de som allerede har kjøpt seg bolig. Høyres nye politikk bør få bred politisk tilslutning på Stortinget, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Høyre ønsker også å øke maksgrensen for sparebeløp, men presiserer ikke hvor høy de mener denne grensen bør være. NBBL er svært positive til forslaget, men heiser ikke flagget før bekreftelsen kommer.

– Forslaget vil gjøre det noe lettere for unge voksne å kjøpe seg en bolig. NBBL skal følge godt med i kommende statsbudsjett for å se om Høyre faktisk leverer på løftene. Først da kan vi virkelig innkassere en viktig seier som vi har jobbet lenge for, avslutter Fredriksen.