– Det har vært et stemningsskifte i boligmarkedet. Utsikter til høyere rente bidrar til å kjøle ned et overopphetet boligmarked, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

 Oppfatningen til folk i mai-barometeret innebærer en nedgang på hele 10 prosentpoeng fra april til mai. Andelen som tror på boligprisfall det neste året øker også fra fire til ni prosent. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

– En litt interessant observasjon er at forventningene til boligprisene varierer med størrelsen på gjelden. Desto høyere lån husholdningen har, desto sterkere er troen på stigende boligpriser. Det kan naturligvis være tilfeldig, men indikerer muligens en slags «commitment bias» hos de som har høy belåning, sier Frengstad Bjerknes.

- Husholdningenes forventninger til arbeidsmarkedet gjenspeiler den positive utviklingen og optimismen som preger norsk økonomi i forbindelse med at samfunnet gradvis normaliseres. I mai er det kun fem prosent av respondentene som oppgir at de i stor grad frykter å miste jobben, en nedgang fra seks prosent foregående måned.

Hele 72 prosent av respondentene forventer høyere rente det neste året.

– NBBL forventer fortsatt at Norges Bank øker renten i september. Effekten av fjorårets rentekutt avtar og forventningene om høyere rente bidrar til at NBBL forventer en stigende, men langt mer moderat boligprisutvikling i andre halvår, sier Frengstad Bjerknes.

Les hele barometeret her

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13.-19. april. Samme spørsmålsbatteri stilles hver måned.