Norges samlede kraftproduksjon er rundt 150 TWh i dag, hvor sol utgjør ca 0,225 TWh. Tross utsikter til dobling av solkraft hvert år fremover så vil det ta mange år før mye solkraft utgjør et reelt problem for nettkapasiteten. Vi må ikke sette sluttbrukerne opp mot hverandre og skape usikkerhet om finansieringen av nettet, slik forskere gjør i en kronikk i Aftenposten.

For 80 prosent av norske husstander vil det være relativt enkelt å tilknytte solkraft, da de er knyttet til robuste strømnett. Her er det ingen eller lave kostnader til nettforsterkning, viser en rapport fra Fornybar Norge.

Vi må ha reguleringer som utnytter strømnettet på en god måte. Dagens regelverk er fra en tid da solkraft ikke fantes og må tilpasses en ny virkelighet. Men først må vi sette opp farten på solkraftproduksjonen. Da trenger vi forskere som evner å se hva som er viktigst å prioritere, og som viser nysgjerrighet for hvordan underskudd på fornybar energi kan unngås innen få år.

Bård Folke Fredriksen

Administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten 26.03.2023