Endringene trer i kraft fra 1.april. Med hjemmel i en særskilt overgangsbestemmelse kan det allerede nå sendes ut innkalling til møter som skal avholdes med hjemmel i de nye reglene. Forutsetningen er at selve generalforsamlingen eller årsmøtet avholdes etter 1. april.

- Det er bra at denne lovendringen endelig er vedtatt som en permanent endring. Vi skulle gjerne sett at dette ble avklart tidligere, og har pushet myndighetene. Men i dag er vi bare fornøyde med at det endelig er mulig å holde lovlige, digitale generalforsamlinger og årsmøter til tidsfristen 30. juni. Vi tror dette kan øke deltagelsen og engasjementet i borettslag og sameier, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

Veileder

Advokatene i NBBL har mottatt mange spørsmål om hva lovendringen betyr i praksis. Advokat Line C.B. Bjerkek har derfor svart på de mest vanlige spørsmålene som er stilt.