Blant de spurte i undersøkelsen, tror hele 55 prosent på stigende boligpriser det neste året. Kun fire prosent, eller én av 25, tror på fallende priser. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Barometeret faller marginalt tilbake fra desember, da andelen som forventer renteøkning det neste året har økt fra 42 til 51 prosent.

– Det er et tegn i tiden når Audi E-tron er Norges mest solgte nybil og boligprisene stiger tosifret. Vi lever i en polarisert koronaøkonomi og det kan fremskynde renteoppgangen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Andelen som oppgir at de frykter å miste jobben det neste året har økt fra 6,6 til 9,1 prosent. Oppgangen kan ha sammenheng med strammere restriksjoner og usikkerheten rundt muterte virusvarianter.

– Deler av boligmarkedet er overopphetet, og særlig i Oslo er presset stort. Vi grøsser litt ved tanken på januar-statistikken som presenteres i neste uke. Mye tyder på at 2021 fortsetter der 2020 slapp, med kraftig boligprisvekst. For å balansere markedet på kort sikt bør sannsynligvis renten økes. På lengre sikt må vi imidlertid øke fokuset på boligbyggingen. Hensynet til høy og stabil boligbygging må prioriteres politisk for å unngå unødvendig prispress. Vedvarer dagens kraftige prisvekst frykter vi at boligmarkedet blir en ulikhetsmaskin, sier Frengstad Bjerknes.

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført for NBBL av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1.000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. januar. Samme spørsmålsbatteri stilles hver måned.

Se hele barometeret her