Frem til 1. november gjelder midlertidig lov om unntak fra krav om fysiske møter i borettslag, sameier og boligbyggelag.

KMD arbeider med å utforme permanente regler til erstatning for de midlertidige reglene og i denne forbindelse har departementet bedt NBBL om innspill knyttet til boligbyggelagenes generalforsamlinger og bruken av delegater.

Spørsmålet fra departementet er om avholdelse av generalforsamling i et boligbyggelag gir behov for andre regler enn for generalforsamling og årsmøter i boligselskaper på grunn av delegatordningen.

Vi ønsker derfor innspill fra dere for å kunne svare departementet godt. Særlig ønsker vi svar på følgende spørsmål:

  1. Medfører delegatordningen et særlig behov for å avholde fysiske møter?
  2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man fjerner lovens absolutte krav om fysiske møter, og lar dette være opp til boligbyggelaget å velge møteform?
  3. Har boligbyggelaget gjennomført årets generalforsamling som fysisk møte eller digitalt møte?
  4. Hvorfor har man eventuelt valgt å gjennomføre møtet fysisk?
  5. Er delegatordningen av avgjørende betydning for valget mellom fysisk eller digitalt møte?
  6. Hvilke utfordringer medfører det å gjennomføre generalforsamlingen i boligbyggelaget digitalt?
  7. Er det andre forhold departementet bør være særlig oppmerksom på i forbindelse med utarbeidelse av lovforslaget?

Innspill sendes advokat Line C.B. Bjerkek, på e-post lb@nbbl.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.