Siden lansering 22. mars har Boligvennlighetskåringen blitt sitert i hele 78 avisoppslag landet rundt. Tallet omfatter både redaksjonelle oppslag og leserinnlegg. Omtalen har gitt mange boligbyggelag bred synlighet og flere er allerede i dialog med sine kommuner om lokale forhold og forbedringspunkter.

Verktøy for samarbeid

Målet med Boligvennlighetskåringen er å undersøke hvorfor noen kommuner lykkes bedre enn andre, og hvordan kan vi stimulere til økt boligbygging. Undersøkelsen har bekreftet at forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har stor betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger.

NBBL ser med optimisme på at mange boligbyggelag nå bruker kåringen som et verktøy til å styrke samarbeidet med kommunen sin om boligbygging.

Sjekk din egen kommune

Om du ennå ikke har tatt en titt på vår nettbaserte presentasjon av kåringen, finner du den her. Bruk vår veiledning i hvordan man benytter nettløsningen og ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen dersom du har noen spørsmål.

Presentasjonene fra møtet finner du her.

Fakta

  • «NBBL Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging.
  • Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser.
  • NBBL er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for 41 boligbyggelag med totalt 1.186.000 medlemmer. NBBL påvirker myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer folk en god bolig og et godt bomiljø.