– Ferske tall fra SSB viser at det har blitt ferdigstilt 2.873 boliger i hovedstaden det siste året, en nedgang på 43 prosent på ett år. Det er dramatisk og altfor lite målt mot befolkningsveksten i byen. Det føyer seg inn i rekken av en lengre periode med for lav boligbygging. Befolkningsveksten har vært 3,5 ganger så høy som boligbyggingen det siste 10-året. Det bidrar til rekordhøye boligpriser, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

– Det tar lang tid fra et byggeprosjekt planlegges til spaden faktisk settes i jorda. Dette er derfor en varslet nedtur, og selv med nokså mange igangsettingstillatelser i oktober vil boligbyggingen forbli på et lavt nivå den nærmeste tiden. Årlig antall igangsettingstillatelser toppet ut på 6140 boliger for tre år siden, men ligger nå på 2.670 enheter siste 12 måneder. Det tar historisk sett i gjennomsnitt to år før igangsettingstillatelsene materialiseres i ferdigstilte boliger. Boligtilbudet i Oslo vil dermed forbli lavt også i 2021, sier Frengstad Bjerknes.