Boligbyggelagene er blant dem med lengst og mest omfattende erfaring med boligkjøpsmodeller. Vi ser at tilbudet stadig øker i omfang, og at modellene lykkes godt med å gjøre leietakere og kjøpere til boligeiere.

Vi støtter derfor endringsforslagene som gir adgang til å eie flere boenheter dersom de tilbys med boligkjøpsmodeller, noe som gjør det enklere å organisere eierskapet for boligselskaper som tilbyr denne ordningen. NBBL har avgitt en høringsuttalelse i saken, som du kan lese her.

Vi støtter at det inntas minimumskrav til leie til eie og deleie for å definere hvilke modeller som omfattes av reglene. Samtidig mener vi at det er behov for tilpasning av reglene også i bustadoppføringslova og avhendingslova, som er lovene som regulerer selve boligkjøpet.

Videre er det viktig at man får nye regler på plass raskt. Vi ønsker derfor ikke at man utsetter regulering i borettslagsloven og eierseksjonsloven i påvente av forslag til nye regler i bustadoppføringslova og avhendingslova. Det er viktig å nå få på plass et regelverk som kan løse noen av utfordringene.