– Nå blir det spennende å se om boligselskapene får svingt seg rundt og søkt innen fristen. Det er snakk om betydelige midler til dem som oppfyller vilkårene og får støtte, så her blir det spennende å se om konkurransen blir hard, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Støtten fra Enova kan nemlig dekke inntil 30 prosent av kostnadene opp til 10 millioner kroner. Den skal gis til prosjekter i bygg som har et betydelig potensial for å øke energistandarden og spare energi. En del av søknadsarbeidet er å fastsette prosentvist mål på energiforbedringen. Hvis målet ikke oppfylles når prosjektet er sluttført, vil støtten avkortes. Det stilles med andre ord strenge krav til gode og presise beregninger i søknadene.

Unødvendig vilkår

Støtteordningene premierer tiltak som reduserer behovet for kjøpt energi. Det gir mulighet for støtte både til lokal energiproduksjon med sol og varmepumper, og tradisjonelle tiltak som etterisolering og bytte av vinduer. Men ordningen har ifølge NBBL et begrensende vilkår.

– Det gis dessverre ikke støtte til varmepumper for boligselskap som har fjernvarme eller biovarme, siden varmepumper gir noe økt bruk av elektrisitet. Vi synes dette vilkåret fra Enova er unødvendig og begrensende. Her kunne boligselskap med fjernvarme også få støtte for å spare energikostnader med lokale varmepumper, ikke bare de som bruker strøm til oppvarming. Vi håper også støtteordningen blir enkel og forutsigbar å forholde seg til. Vi i NBBL mener den bør vare i mange år fremover, sier Fredriksen.

Om ordningen:

- Støtteordningen har søknadsfrist 24. november 2023.
- Det er én søknadsrunde i år, mens ordningen vil ha to søknadsrunder og tildelinger neste år.
- Best mulig energiresultat vil være vurderingskriteriet for tildeling, og ved konkurranse mellom flere søkere som oppfyller vilkårene, vil prosjektene med høyest forventet resultat velges.
- Prosjekter som ikke når måltallet for energiforbedring vil kunne få avkortet støtte.

Les mer på Enovas egne sider om støtteordningen her.