Fra juni til september falt andelen som trodde på renteoppgang fra 82 til 58 prosent. Blant de yngste var det kun halvparten av respondentene som forventet økt rente det neste året, og det sender barometeret rett til værs.

– Oppgangen i boligmarkedsbarometeret skyldes at færre forventet økt rente. Tallene ville nok sett annerledes ut dersom boligmarkedsbarometeret hadde fanget opp renteendringene, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Få tror på boligprisnedgang

Septembertallene viser at andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder faller marginalt fra 54 til 52 prosent. Kun åtte prosent tror på boligprisnedgang, og troen på boligprisvekst er størst i Oslo og Akershus. Bjerknes tror at tre faktorer kan bidra til å dempe prisforventningene fremover:

– Det første er naturligvis renteoppgangen, det andre er boliglånsforskriften, enten i sin nåværende form eller strammere. Det siste er at det ferdigstilles mange boliger og befolkningsveksten er lavere enn tidligere. Det er dermed mange boliger til salgs og kjøper har mye å velge mellom.

Utviklingen i norsk økonomi er god, arbeidsledigheten er lav og sysselsettingsveksten høy. Dermed er det kun seks prosent som er bekymret for å miste jobben det kommende året.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 10.-16. september. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:
Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (44,0-50,3+58,9) / 3 = 17,5

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS