- Det er gledelig at så mange ser verdien av medlemskap i boligbyggelag. For her kan alle melde seg inn, eller bli meldt inn helt fra fødselen av, og være medeier i sitt boligbyggelag. Det koster lite og gir mange medlemsfordeler, bl.a. forkjøpsrett på boliger som kan være utløsende for å komme inn i boligmarkedet som ung. Ingen aksjonærer tar utbytte, men overskuddet går tilbake til kjernevirksomheten – nemlig å tilby gode boliger og tjenester til medlemmene, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.