Norges Banks rentebane indikerer deretter at renten settes opp ytterligere fire ganger innen utløpet av 2022. Norges Bank ser for seg ytterligere seks renteøkninger innen utgangen av 2024. Styringsrenten vil da kunne ligge på 1,75 prosent.

– Dette er et tydelig signal om at norsk økonomi ikke trenger nullrente. Det er 93.000 ledige stillinger og regionalt nettverk melder om flaskehalser i produksjon. Sannsynligvis føler sentralbanken at de allerede er litt på etterskudd og Øystein Olsen vil ha i gang normaliseringen før han trer tilbake, sier Frengstad Bjerknes.

– Økonomien som helhet betaler nemlig en stor langsiktig pris når boligprisene stiger 10-15-20 prosent med påfølgende gjeldsvekst. Prisen for det er svekket finansiell stabilitet, vekstevne og dessverre vanskeligere adgang til boligmarkedet for fremtidige generasjoner, sier han videre.

Gode nyheter for alle som skal inn i boligmarkedet

– Den varslede renteoppgangen vil få stor betydning for boligprisutviklingen. Nullrenten har skapt og forsterket ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Forskning anslår at en renteendring på ett prosentpoeng kan bety så mye som 14 prosent på boligprisutviklingen, sier Frengstad Bjerknes.

Settes renten opp med 1,75 prosent indikerer det en langsiktig demper på boligprisene på om lag 24 prosent, kontra et alternativ med nullrente inn i evigheten. Eller om lag én million kroner på gjennomsnittlig omsatt bolig til rundt fire millioner.

– Det betyr ikke at boligprisene nødvendigvis skal falle. Renteøkningene kommer fordi det går bedre i norsk økonomi og økt kjøpekraft. Men renten er altså altfor lav gitt både dagens økonomiske situasjon og utsiktene som Norges Bank presenterte i dag. Normalisert rente er derfor gode nyheter for alle som skal inn eller kjøpe seg opp i boligmarkedet i årene som kommer, sier han.

Så mye koster renteøkningen deg

Selv om det går bra i norsk økonomi og en renteøkning er nødvendig så er det klart at flere raske renteøkninger vil svi for de med høyest belåning. Dagens renteøkning på 0,25 prosentpoeng koster 1.950 kroner i året etter skatt pr. million i lån – eller om lag 8.000 kroner for et lån på fire millioner.

– Dersom Norges Bank følger planen og øker renten til 1,75 prosent innen 2024 vil kostnaden på et boliglån på fire millioner ha økt med om lag 56.000 i året. - Det er klart at, gitt at det gjennomføres, vil legge en betydelig demper på boligprisveksten, avslutter Frengstad Bjerknes.