Blant de 1.000 spurte i undersøkelsen tror hele 65 prosent på stigende boligpriser det neste året. Den høyeste andelen siden NBBL startet målingene i mars 2018. Kun seks prosent tror på fallende priser. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Den høye temperaturen i boligmarkedet understøttes av at folk flest opplever høy grad av inntekt-/jobbsikkerhet. Kun fem prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året, rett under det historiske snittet på seks prosent.

Bedrede makroutsikter og kraftig boligprisvekst forventes imidlertid å få konsekvenser for boliglånsrenten. Andelen som forventer høyere boliglånsrente det neste året har økt fra 51 til 72 prosent den siste måneden. En så stor endring i renteutsiktene trumfer oppgangen i boligprisforventningene og er nok til at Boligmarkedsbarometeret faller fra 22,1 i februar til 17,0 i mars. Nivået er fortsatt høyt, men allikevel det laveste på 10 måneder.

- Det er fornuftig av Norges Bank og signalisere raskere renteoppgang. Renten er «atomknappen» i boligmarkedet og strammere kreditt er den mest effektive måten å dempe presset på kort sikt. Samtidig må politikere og boligbyggere gå sammen for å få fart på tilbudssiden i pressområder, sier Frengstad Bjerknes.

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført for NBBL av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1.000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. januar. Samme spørsmålsbatteri stilles hver måned.

Se hele barometeret her