I stedet vil regjeringen bruke størstedelen av midlene til å gi flere startlån gjennom Husbanken.

 Det er bra at midlene er på plass, men skuffende at ikke vesentlig mer av pengene går til nødvendig rehabilitering som gir økt aktivitet på byggeplassene og færre arbeidsledige, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Trenger treffsikre tiltak

NBBL foreslo i mars en krisepakke på 15 milliarder til Husbanken. Der foreslo vi økte tilskuddsrammer til vedlikeholdsplaner og tilstandsvurdering og prosjektering av rehabilitering, og økt låneramme med 15 milliarder kroner i 2020 for å fremskynde vedlikeholdsprosjekter, større rehabiliteringsprosjekter eller å oppgradere eksisterende borettslag og sameier, samt andre tiltak.

– Det later til at regjeringen kun vil bruke 1,3 av fem milliarder kroner for å holde hjulene i gang. Det holder ikke. Derfor jobber NBBL videre med flere nødvendige milliarder til Husbanken, sier Folke Fredriksen i NBBL.