– Boligvennlighetskåringen blir tatt godt imot og brukt, både av de som kommer godt og de som kommer dårligere ut av kåringen. Nå har mediene flere steder omtalt resultatene, og vi er i gang med å sende kåringen ut til kommuneadministrasjoner over hele landet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Inne på boligvennlighet.nbbl.no kan man lett få en oversikt over hvordan man skårer på viktige indikatorer som tidsbruk, antall byggeklare tomter og hvor god kommunen er til å møte befolkningsveksten.

Gjennomsnittsalder, saksbehandlingstid og digitalisering

I ukene etter lanseringen har det naturligvis vært flere store mediesaker om omtaler topp- og bunnplasseringene i kåringen. Men mange redaksjoner har gravd videre i tallene. Her er noen eksempler:

  • I Asker og Bærum Budstikke står det om Bera (28) og Andreas (28) som har kjøpt sin første leilighet, til tross for at Asker og Bærum nesten har landets eldste førstegangskjøpere. Saken er basert på statistikken «Gjennomsnittsalder ved førstegangskjøp» i Boligvennlighetskåringen.
  • Narvik kommune slår seg velfortjent på brystet etter å ha registrert en fenomenalt rask saksbehandlingstid, til tross for at de totalt sett havner på en 44. plass blant de 119 kommunene i kåringen. - Lovens krav sier 12 uker. I Narvik bruker kommunen i gjennomsnitt bare 1,3 uker på å byggesaksbehandle. Det er fjerde best i landet, sier Vegard Skoglund i Narvik Kommune i en nyhetssak på deres hjemmesider.
  • Bergensavisen skriver om 12. plassen til Bergen og fallet fra i fjor, som skyldes feilrapportering. De trekker i tillegg frem de økonomiske konsekvensene av økt saksbehandlingstid og siterer blant andre NBBLs direktør Bård Folke Fredriksen, - Om en reguleringsplan tar ett år ekstra saksbehandlingstid, koster det boligkjøperen i snitt 55.000 kroner per leilighet.
  • I Akershus Amtstidene forteller kommunepolitikere på Nesodden, som har landets høyeste snittalder for førstegangskjøpere som vil etablere seg, hva de vil gjøre for å unngå at kommunen befestes som en versting for unge boligkjøpere.

Mer informasjon å hente - totalt 16 indikatorer

Det er mye informasjon å hente i kåringen. I tillegg til indikatorer som viser om kommunene har byggeklare tomter eller hvor godt man møter forventet befolkningsvekst (boligreserve), viser indikatorene alt fra nivå på gebyrer til andelen digitale byggesøknader. Med totalt 16 indikatorer er det områder for forbedring for alle kommuner.

Boligvennlighetskåringen kan benyttes kostnadsfritt av alle, men NBBL må krediteres som kilde ved bruk.