- Jeg vil takke alle som på alle måter har deltatt i våre arrangementer. Det er mange krefter og mye jobb som står bak det som blir den endelige «opptreden» på scenen. Samtidig var det mange som var på scenen og ga av seg selv, sine meninger og erfaringer – både fra NBBL,  boligbyggelag, politikken og andre. Og sist, men ikke minst - en ekstra takk til ansatte i Arendal Boligbyggelag som var et utrolig dyktig og servicerettet vertskap, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL

Onsdag 16.8 var vår «Boligdag». Den dagen arrangerte vi 7 arrangementer/debatter i samarbeid med Arendal Boligbyggelag. Det var fulle hus på nesten alle. Ekstra stolrader måtte på plass utenfor teltet for at alle som ønsket det skulle få med seg debattene.

- Det er fantastisk å se en slik oppslutning når vi vet at folk hadde i underkant av 2.000 arrangementer å velge mellom. Det betyr at vi har klart å få et innhold og deltagere i våre debatter som oppleves interessant og relevant, sier Bård Folke Fredriksen.

Streaminglenkene fra våre debatter på taket til Arendal Boligbyggelag er enda ikke klare fra leverandøren. Vi vil sende dere disse i et annet ukebrev så fort vi får tilgang.

Her er noen bilder fra arrangementene på taket til Arendal Boligbyggelag