Selv om utviklingen i forventingene er positiv siden forrige versjon ble lagt frem i 2019, er det ikke mye som tyder på at de nye retningslinjene vil gi store utslag og endringer i planarbeidet.

– Vi er glade for at regjeringen har et tydeligere fokus på boligbygging, og understreker forventninger til kommunene om tilstrekkelig boligbygging i planarbeidet. Men her må det følges opp av forpliktene politikk. Kommunene må regulere mer og raskere, og prioritere boligbygging. Det vil gi flere boliger og sikre den norske boligmodellen der de fleste kan eie sin egen bolig, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Blant de over 70 forventningene i dokumentet, understreker også regjeringen en klar forventning om at kommunene utnytter mulighetene for effektiv planbehandling i plan- og bygningsloven. Dette kan gi raskere planprosesser, og øke planlagte tomtereserver og boligbygging i kommuner som i dag ligger langt etter.

NBBL er også glade for at nye boligkjøpsmodeller og borettslagenes betydning kommer tydelig frem i dokumentet.

– Borettslagsboliger gir trygge og stabile boforhold for alle, og trekkes frem som viktige for sosial bærekraft som en del av et et variert boligtilbud. Det er også godt å se at regjeringen understreker viktigheten av ulike boligkjøpsmodeller som leie-til-eie. Her kan vi med stolthet konstatere at boligbyggelagene har gått opp løypa, og gjort det enklere for boligsøkende å komme seg inn på boligmarkedet, avslutter Fredriksen.

De nye forventningene gjelder frem til 2027. Her kan du lese mer.