Denne saken ble først publisert 14. april 2021. Oppdatert 21. mai 2021.

Fristene for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning utsettes også til 1. september. Departementet begrunner dette med utfordringene revisorer og regnskapsførere har med å overholde fristen for årsregnskap på grunn av smitteverntiltak og nedstengninger. Utsettelsen foreslås ikke bare for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, men også borettslag, eierseksjonssameier og boligbyggelag.

– NBBL støtter dette forslaget. Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker utsatt frist, og har over lengre tid jobbet for utsettelsen, som vil være kjærkommen for enkelte borettslag og sameier, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Selv om årsmøter og generalforsamlinger nå kan gjennomføres digitalt, gjelder ikke dette uten unntak. Er det mange andelseiere som krever at møtet skal foregå fysisk, så kan ikke møtet gjennomføres digitalt. Det vil heller ikke være særlig hensiktsmessig å gjennomføre møtet digitalt om det er viktige saker som skal diskuteres – særlig dersom det er mange andelseiere med lav digital kompetanse.

– Med den utviklingen vi nå ser både av smitten og vaksineringsarbeidet, vil en utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap og årsberetning samt å gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger, gi en bedre fleksibilitet rundt gjennomføringen, og bedre muligheter til gjennomføring av møter som oppleves som trygge for boligeierne, avslutter Fredriksen.

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 8. juni. NBBL har god tro på at de nye reglene får flertall i Stortinget og vil kunne tre i kraft innen utgangen av juni, men helt sikre kan vi ikke være.

Høringen er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider og NBBLs høringssvar ligger her.