To studenter ved Høgskulen på Vestlandet skriver for øyeblikket masteroppgave om fortetting av eksisterende borettslag, og trenger case. Vi oppfordrer boligbyggelagene til å sende oss aktuelle caser.

Dette er ikke en masteroppgave NBBL støtter med penger, men prosjektets fokus og at det skrives om vår forretningsmodell er i seg selv viktig og interessant. Det er også et tema som det er viktig å finne gode caser på.

Studentene skriver:

Vi er to studenter ved Høgskulen på Vestlandet. I forbindelse med vårt masterprosjekt ønsker vi caser omhandlende fortetting av eksisterende borettslag. Fortetting kan i utgangspunktet brukes som middel for å finansiere vedlikehold eller oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse. Dette kan skje gjennom f.eks. salg av fellesrom (kjellere/loft), påbygg av etasjer eller salg av tomt/uteareal til oppføring av nye bygninger. Sistnevnte er vi spesielt interessert i om det finnes noen eksempler på, da vi ikke har funnet noen ennå som har gjennomført dette.

Det vil også være relevant for oss å se på caser der større fortettingsprosjekter er forsøkt gjennomført, men har feilet av ulike grunner. Hvis dere kjenner til borettslag som faller inn under nevnte kategorier, ta gjerne kontakt med oss på mail: 594958@stud.hvl.no

Dere kan eventuelt ta kontakt med Christian Fredrik Mathisen, avdelingsdirektør for innovasjon og kompetanseutvikling i NBBL: cfm@nbbl.no