– De som står uten bolig, for eksempel unge voksne og skilte familier, betaler regningen.

Ferske tall fra SSB viser at det ble ferdigstilt 29.164 boliger på landsbasis i 2020. Det er en liten nedgang i boligbyggingen fra i fjor.

– Boligbyggingen er stabil på landsbasis, men i Oslo er situasjonen dramatisk. I hovedstaden ble det kun ferdigstilt 2.965 boliger i 2020. Tilbudet av boliger er for lite i forhold til antall kjøpere. Derfor skyter boligprisene rett opp. Boligbyggingen i Oslo må økes kraftig i årene fremover om prisveksten skal stagges, sier Fredriksen.

Fundamental ubalanse i Oslo

Etter finanskrisen var det i mange år en ubalanse mellom boligbyggingen og befolkningsveksten på landsbasis. Det bidro til ekstra press på boligprisene i mange byer.

– De siste fem-seks årene har heldigvis boligbyggingen økt betydelig på landsbasis samtidig har befolkningsveksten avtatt, sier Fredriksen.