Utbruddet av covid-19 har dette året gjort det vanskelig å overholde lovbestemte krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte uten at man samtidig bryter smittevernreglene. Den lovbestemte fristen for å avholde årsmøte og generalforsamling er innen utgangen av juni, men den midlertidige loven utsetter denne fristen til 31. august.

Loven forlenger også muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt.

I høringsrunden foreslo departementet opprinnelig å utsette fristen for å avholde årsmøter og generalforsamling i 2020 til 31. oktober, men i det endelige lovforslaget ble fristen redusert til 31. august. Det er fordi boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameiene må behandle årsregnskapet for 2019 innen denne datoen, og det skal skje på årsmøtene og generalforsamlingene.

Fristen for å vedta årsregnskapet for 2019 er også 31. august.

Det kan være vanskelig å få frem innkallinger på en søndag. Derfør bør innkallingen sendes så snart som mulig.

Les loven her

Originalartikkelen ble publisert på Regjeringen.no 18.08.2020