– Utviklingen i boligprisene de siste to månedene har overrasket på oppsiden. Samtidig har Norges Bank hatt et mellommøte der renten ble holdt i ro. Disse to faktorene er trolig med på å farge folks forventninger, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Samtidig er andelen som venter boligprisfall om lag halvert de siste tre månedene. Fra januar til februar falt andelen som forventer boligprisfall fra 34 prosent til 20 prosent.

Det har skjedd et stemningsskifte i optimistisk retning den siste måneden. Flertallet har gått fra å tro på boligprisnedgang til boligprisoppgang.

Uendrede renteforventninger

79 prosent oppgir at de venter høyere boliglånsrenter et år frem i tid. Dette er om lag uendret fra januar, og betraktelig lavere enn for et halvt år siden. I fjor sommer ventet 95 prosent av respondentene at utlånsrenten skulle videre opp. 8 prosent tror at boliglånsrenten holder dagens nivå om et år.

Jobbtryggheten holder seg stabil

5 prosent av respondentene oppgir at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene. Siden september i fjor har andelen som oppgir å være bekymret for å miste jobben holdt seg mellom 5 og 6 prosent. Dette er litt høyere enn i vårmånedene samme år.

Konklusjon: Boligmarkedsbarometeret styrkes

Andelen som tror på boligprisfall er betraktelig lavere enn i januar. Renteforventningene og jobbtryggheten har holdt seg om lag uendret i samme perioden. Samlet innebærer de tre komponentene en bedring i Boligmarkedsbarometeret fra januar til februar i år.

Les hele barometeret her.