– Boliglånsundersøkelsen viser økende gjeldsgrad og flere sårbare husholdninger, nær 1 av 2 nye utlån har en gjeldsbelastning over 400 prosent. Som et resultat av dette kan Norges Bank bli tvunget til å sette opp renten raskere enn ventet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Covid-19 har ikke gitt en standard etterspørselsdrevet nedtur i økonomien. Stadig flere unge «makser» boliglånet. Med høye boligpriser er det ikke overraskende at unge sliter med å holde seg innenfor grensene i boliglånsforskriften. Hele 27 prosent av nye lån har en gjeldsgrad over 4,5 ganger inntekt.

Gjeldsgraden blant de eldre (65+) er fortsatt høy på hele 288 prosent, om lag som 2019, men opp fra 269 prosent i 2018. God helse og frigjort tid bidrar til at mange viderefører forbruk og livsstil inn i pensjonisttilværelsen.

For mange låner rett og slett for mye. Boliglånsforskriften vil derfor videreføres også etter nyttår. Fra et rent finansielt stabilitetsperspektiv, kan man også argumentere for ytterligere innstramminger. Det ønsker imidlertid ikke NBBL, fordi boliglånsforskriften rammer skjevt.

– Det er et aldri så lite paradoks at Norges Bank gir «bånn gass» med nullrente samtidig som Finanstilsynet anbefaler å balansere dette ved å stramme inn utlånsreguleringen. Det er lett å peke på vinnere og tapere av en slik politikk, sier Frengstad Bjerknes.

Les også sak i Finansavisen 19.11.20 hvor Frengstad Bjerknes uttaler seg: Finanstilsynet: Husholdningsgjelden er historisk høy