Han deltok torsdag i et panel på arrangementet ByggPuls under Arendalsuka. Temaene som var oppe til diskusjon var boligpriser, produktivitet i byggenæringen, tekniske forskrifter, og plan- og byggeregler.

Fredriksen pekte særlig på behovet for raskere planprosesser og økt regulering av byggeklare tomter.

– Norske kommuner er den viktigste myndighetsaktøren for økt boligbygging. Det eneste svaret på å stagge boligprisveksten, er å bygge mer. Da må vi ha flere byggeklare tomter, sa han.

I tillegg snakket Fredriksen om fordelene ved harmonisering av tekniske forskrifter i de nordiske landene. Det er viktig både for klima og kostnader, og ikke minst er det til forenkling og glede for byggeindustrien.

Med dette arrangementet rundet NBBL av sin deltakelse i årets Arendalsuka. Vi gleder oss allerede til neste år!