Dermed kan man igjen holde digitale generalforsamlinger og årsmøter.

Den midlertidige loven bygger på den tidligere forskriften, og utsetter fristen for å avholde generalforsamling og årsmøte til 31. august. Loven varer til 1. november 2020. Møter som er innkalt før 1. november, kan avholdes etter loven også etter 1. november.

Under behandlingen i komiteen ble det lagt inn et tillegg i § 5 om at «Seksjons- og andelseiere som ønsker innkalling og øvrige dokumenter tilsendt på papir, og har meddelt dette til styret, skal ha rett til å få dette.» Hensikten synes å være at de som ikke vil motta elektronisk kommunikasjon, skal kunne foreta et aktivt valg om å få dokumenter på papir.

NBBLs advokat Line Bjerkek har tidligere laget en veileder til den tidligere forskriften. Denne kan fortsatt brukes til den nye midlertidige loven, og du kan lese den her.

Lovteksten finner du her.