De siste månedene har det vært svært få boliger til salgs på finn.no, særlig i hovedstaden. Samtidig leser vi i avisene om «kupping», ville budrunder og dertil heftig prisvekst – ganske nøyaktig 12,5 prosent på landsbasis og 15,6 prosent i Oslo det siste året.

I debatten om boligmarkedet hevdes det fra flere hold at det knapt nok finnes boliger til salgs. Spesielt i Oslo er dette et gjentagende argument. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Faktum er nemlig at det har blitt solgt hele 102.000 boliger via finn.no det siste året – det høyeste antall siden statistikkens oppstart i 2003. Det har med andre ord aldri blitt solgt flere boliger, men hvorfor er det da så få boliger til salgs?

Forklaringen ligger i omløpshastigheten. Dersom det i snitt tar 365 dager å selge disse 102.000 boligene, vil det alltid ligge 102.000 boliger til salgs på finn.no (forutsatt jevn tilførsel/salg). Selges derimot disse boligene samme dag som de legges ut – altså hvis de kuppes før visning – vil det til enhver tid være kun 102.000/365 = 280 boliger til salgs på finn.no.

Etter koronautbruddet økte etterspørselen så mye at boligene har blitt revet bort mye raskere enn vanlig. Derfor er det til enhver tid få boliger til salgs på finn.no.

Datamaterialet viser en slik økning i etterspørselen over hele landet. Denne etterspørselen har sannsynligvis vært der hele tiden, men har blitt holdt kunstig lav av boliglånsforskriften. Når renten ble kuttet og Finansdepartementet lettet på forskriften var det som å åpne demningen: lånesøknadene strømmet inn og boligmarkedet ble overopphetet. Selv på landsbasis, hvor prisveksten dempes av nokså høy byggeaktivitet, er altså prisveksten nå tosifret.

Det er altså ikke færre boliger til salgs – snarere tvert imot, men fjorårets frislipp av boliglånsforskriften har gitt oss en smakebit av den underliggende boligetterspørselen når renten er null.

Denne teksten sto først på trykk i Bomagasinet nr. 2, 2021.